Garantie

De Batterijconcurrent hanteert een duidelijk garantiebeleid. Geen verhalen achteraf: u weet waar u aan toe bent.

Voor tractiebatterijen van De Batterijconcurrent geldt een standaard termijn op materiaal-, montage- en constructiefouten. Voor de eerste periode is een volledige garantie van toepassing. In de volgende maanden wordt de garantie pro rato afgebouwd. Garantie is van toepassing in bij gebruik volgens "voorschriften gebruik tractiebatterijen".

Het is belangrijk dat een batterij op de juiste manier behandeld wordt om zodoende voor jarenlange, zorgenloze inzet te zorgen. Indien er sprake is van te zwaar of zelfs oneigenlijk gebruik, komt de garantie te vervalllen.

Dat geldt ook voor verlies van capaciteit ten gevolge van onvoldoende lading, overlading of te diepe ontlading. (Ontlading van meer dan 80 % van de nominale capaciteit)

Garantieclaims worden beoordeeld door medewerkers van De Batterijconcurrent en/of de producent van de betreffende batterij.

De volgende zaken worden uitgesloten van garantie:

- Watersystemen, bijvulsystemen
- Reparaties voor garantie door derden uitgevoerd